china_flag China
Cao Youyin Zhiying YU
Youyin CAO Weixing TANG Ruiyang ZHOU Yue SHI Zhiying YU
Age: 29 Age: 23 Age: 24 Age: 25 Age: 18
3 Dan Pro 9 Dan Pro 9 Dan Pro 9 Dan Pro 5 Dan Pro
Cat: Women’s Ind./Pair Men’s Team/Pair Cat: Men’s Team Cat: Men’s Team Cat: Women’s Ind.
chinesetaipei_flag Chinese Taipei
Joanne Missingham Yu Li-Chun
Joanne MISSINGHAM Li-Hsiang LIN Shih-Iuan CHEN Shih-Hsun LIN Li-Chun YU
Age: 21 Age: 22 Age: 30 Age: 23 Age: 16
7 Dan Pro 6 Dan Pro 9 Dan Pro 5 Dan Pro 1 Dan Pro
Cat: Women’s Ind./Pair Cat: Men’s Team/Pair Cat: Men’s Team Cat: Men’s Team Cat: Women’s Ind.
Europe
hungary_flag france_flag russia_flag russia_flag russia_flag
Hungary France Russia Russia Russia
Rita Pocsai Hui Fan Natalia Kovaleva Ilya Shikshin Elvina Karlsberg
Rita POCSAI Hui FAN Natalia KOVALEVA Ilja SHIKSHIN Elvina KARLSBERG
Age: 27 Age: 34 Age: 28 Age: 25 Age: 37
4 Dan 2 Dan Pro 5 Dan 1 Dan Pro 5 Dan
Cat: Women’s Ind./Pair Cat: Men’s Team/Pair Cat: Women’s Ind./Pair Cat: Men’s Team/Pair Cat: Women’s Ind./Pair
israel_flag
Israel
Ali JABARIN
Age: 23
1 Dan Pro
Cat: Men’s Team/Pair
japan_flag Japan
HOSHIAI Shiho
Shiho HOSHIAI Tomoya HIRATA Toramaru SHIBANO Yuta MUTSUURA Eiko NYU
Age: 18 Age: 21 Age: 16 Age: 16 Age: 16
1 Dan Pro 7 Dan Pro 2 Dan Pro 2 Dan Pro 1 Dan Pro
Cat: Women’s Ind./Pair Cat: Men’s Team/Pair Cat: Men’s Team Cat: Men’s Team Cat: Women’s Ind.
southkorea_flag Korea
Jeong CHOI Jeonghwan PARK Jiseok KIM Donghoon LEE Yujin OH
Age: 19 Age: 23 Age: 26 Age: 18 Age: 17
6 Dan Pro 9 Dan Pro 9 Dan Pro 5 Dan Pro 2 Dan Pro
Cat: Women’s Team/Pair Cat: Men’s Team/Pair Cat: Men’s Team Cat: Men’s Team Cat: Women’s Ind.
North America
canada_flag canada_flag usa_flag usa_flag
CANADA CANADA USA USA
Ryan Li Eric Lui
Jin YU Ryan LI Eric LUI Ming Jiu JIANG
Age: 25 Age: 21 Age: 26 Age: 58
6 Dan 1 Dan Pro 1 Dan Pro 7 Dan Pro
Cat: Women’s Ind./Pair Cat: Men’s Team/Pair Cat: Men’s Team Cat: Men’s Team

Comments are closed.