ARGENTINA
Fernando AGUILAR
RANK – AGE
7 Dan – 53
CATEGORIES
Men’s Individual
CANADA
Tianyu LIN Irene SHA
RANK – AGE
7 Dan – 16 6 Dan – 17
CATEGORIES
Men’s Individual – Pair Go Women’s Individual – Pair Go
CZECHIA
Jan HORA
RANK – AGE
6 Dan – 31
CATEGORIES
Men’s Individual – Pair Go
CHINA
CHEN Yaoye JIANG Weijie LI He RUI Naiwei TUO Jiaxi
RANK – AGE
9 Dan Pro – 22 9 Dan Pro – 21 3 Dan Pro – 20 9 Dan Pro – 48 3 Dan Pro – 21
CATEGORIES
Men’s Individual Men’s Individual – Pair Go Women’s Individual – Pair Go Women’s Individual Men’s Individual
CHINESE TAIPEI
LIN Chun-yen LIN Chih-han MISSINGHAM Joanne Jia Jia SU Sheng-fang
RANK – AGE
5 Dan Pro – 15 9 Dan Pro – 22 6 Dan Pro – 18 2 Dan Pro – 16
CATEGORIES
Men’s Individual Men’s Individual – Pair Go Women’s Individual – Pair Go Women’s Individual
HUNGARY
Csaba MERO Rita POCSAI
RANK – AGE
6 Dan – 33 5 Dan – 24
CATEGORIES
Men’s Individual – Pair Go Women’s Individual – Pair Go
JAPAN
FUJITA Akihiko MUKAI Chiaki MURAKAWA Daisuke OKUDA Aya UCHIDA Shuhei
RANK – AGE
3 Dan Pro – 21 5 Dan Pro – 24 7 Dan Pro – 21 3 Dan Pro – 24 7 Dan Pro – 23
CATEGORIES
Men’s Individual Women’s Individual – Pair Go Men’s Individual – Pair Go Women’s Individual Men’s Individual
KOREA
CHOI Chulhan CHOI Jeong KANG Dongyoon PARK Jieun PARK Jeonghwan
RANK – AGE
9 Dan Pro – 27 2 Dan Pro – 16 9 Dan Pro – 23 9 Dan Pro – 29 9 Dan Pro – 19
CATEGORIES
Men’s Individual – Pair Go Women’s Individual – Pair Go Men’s Individual Women’s Individual Men’s Individual
RUSSIA
Natalia KOVALEVA Ilya SHIKSHIN
RANK – AGE
5 Dan – 25 7 Dan – 22
CATEGORIES
Women’s Individual – Pair Go Men’s Individual – Pair Go
UNITED KINGDOM
Vanessa WONG Lok Ying
RANK – AGE
5 Dan – 17
CATEGORIES
Women’s Individual – Pair Go